Conditii generale pentru utilizarea site-ului Tech NET 365

INTRODUCERE

Prezentele Condiţii Generale definesc termenii de utilizare a site-ului Tech NET 365 de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

2. CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR SITE-ULUI

Nici o informaţie prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii în general şi produse sau servicii software în special, venind din partea Tech NET 365

3. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor Tech NET 365. Acesta nu poate fi responsabil pentru nici o întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de site, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa noastră. Această exonerare include, dar nu se limitează la: lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, virușii informatici, erorile de operare, etc.

4. DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea Tech NET 365, care îşi rezervă dreptul de a modifica/revizui conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă. Întregul conţinut al site-ului  www.technet365.com este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la paginile, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de Tech NET 365. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea Tech NET 365. Legăturile spre acest site sunt permise numai către https://www.technet365.com.  Alte legături spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris al lui Tech NET 365. Includerea în site-uri cu frame-uri, în care acest site este o pagină din cadrul frame-ului, este strict interzisă.

5. LEGATURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de Tech NET 365 utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.  În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

6. INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.

Tech NET 365 nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru o informare corectă şi remedierea eventualelor erori. Orice persoană care vizitează site-ul www.technet365.com şi care îi oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către Tech NET 365 în vederea efectuării de studii de piaţă, solutionarea de către Tech NET 365 a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina “Contact ” din site); alte activităţi întreprinse de Tech NET 365 şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului. Tech NET 365 va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.

INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin completarea formularelor existente pe site-ul www.technet365.com necesare solicitării de informaţii, oferte sau suport privind anumite soluţii/produse ale Tech NET 365, precum şi transmiterea de CV-uri, participantul declară că îşi dă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a Tech NET 365 şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către acesta cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Toţi cei care au furnizat datele cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate mai sus, au calitatea de persoană vizată, în accepţiunea Legii nr. 677/2001.  Tech NET 365 va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenţei contului persoanei vizate, iar ulterior ştergerii contului persoanei vizate, Tech NET 365 va transforma datele cu caracter personal în date anonime şi le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenţei societăţii. Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

1. Politica păstrării confidenţialităţii

Noţiunea de “date personale” se referă la informaţii de tipul nume, data naşterii, adresa de e-mail, adresa de corespondenţă etc., care vă identifică. Tech NET 365 nu va folosi aceste date în alte scopuri decat cele menţionate aici, fără aprobarea dvs. În procesarea datelor dvs. se va ţine cont de standardele internaţionale recunoscute ale protejării intimităţii şi legile româneşti în vigoare.

2. Spam

Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiţie, la un destinatar cu care nu s-a avut nici o corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Cu permisiunea dvs. Tech NET 365 vă poate trimite prin e-mail informaţii comerciale, dându-vă posibilitatea să optaţi pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.

Copyright (c) 2018 Tech NET 365 OU